https://babiato.tech/, https://1mod.io/
1396-07-10
صادرات انواع پیچ و مهره صنعت گاز

صادرات انواع پیچ و مهره صنعت گاز

انواع پیچ و مهره های پرکاربرد در صنعت گاز از طریق این مجموعه با کیفیتی عالی به سایر کشورها صادرات می شود. پیچ و مهره در […]
1396-07-10
خرید و فروش پیچ و مهره انکر بولت

خرید و فروش پیچ و مهره انکر بولت

پیچ و مهره انکربولت از انواع تخصصی بوده که توسط این مجموعه با کیفیتی عالی تولید شده و خرید و فروش می گردد. پیچ استوانه ای […]
1396-07-10
خرید و فروش پیچ و مهره صنعت نفت

خرید و فروش پیچ و مهره صنعت نفت

پیچ و مهره های مورد نیاز در صنعت نفت در این مجموعه با قیمت های مناسبی به فروش گذاشته شده اند که از طریق شماره های […]
1396-07-10
صادرات انواع پیچ و مهره نفت و گاز

صادرات انواع پیچ و مهره نفت و گاز

انواع پیچ و مهره های صنعت نفت و گاز که در کیفیت عالی هستند گاهی به کشور های خارجی مورد صادرات قرار می گیرند. پیچ و […]
1396-07-11
واردات پیچ و مهره نفت و پتروشیمی

واردات پیچ و مهره نفت و پتروشیمی

پیچ و مهره های که مورد استفاده در صنعت نفت و پتروشیمی هستند گاهی در داخل ایران تولید نمی شوند و از سایر کشور ها واردات […]
1396-07-11
لیست قیمت پیچ و مهره رول بولت

لیست قیمت پیچ و مهره رول بولت

پیچ و مهره های رول بولت باکیفیتی که در این مجموعه به شکل عمده عرضه می شوند در لیست قیمت از بهای ایده آل برخوردار هستند. […]
1396-07-11
قیمت واردات انواع پیچ و مهره صنعت گاز

قیمت واردات انواع پیچ و مهره صنعت گاز

انواع پیچ و مهره های صنعت گاز که از کشور های خارجی به ایران واردات گشته اند دارا قیمت های خرید بالا تری می باشند. صنعت […]
1396-07-11
واردات پیچ و مهره نفت و پتروشیمی

واردات پیچ و مهره نفت و پتروشیمی

پیچ و مهره های که مورد استفاده در صنعت نفت و پتروشیمی هستند گاهی در داخل ایران تولید نمی شوند و از سایر کشور ها واردات […]
1396-07-11
صادرات انواع پیچ و مهره صنعت نفت

صادرات انواع پیچ و مهره صنعت نفت

انواع پیچ و مهره های تولید شده برای صنعت هایی چون نفت، گاز و … توسط این مجموعه با کیفیتی مطلوب تولید شده و جهت صادرات […]
1396-07-11
صادرات انواع پیچ و مهره نفت و پتروشیمی

صادرات انواع پیچ و مهره نفت و پتروشیمی

انواع پیچ و مهره تولید شده برای صنعت نفت ، پتروشیمی و … توسط این مجموعه با کیفیتی مطلوب تولید شده و جهت صادرات به سایر […]