صادرات انواع پیچ‌ و مهره های چپ گرد

صادرات انواع پیچ‌ و مهره های چپ گرد

انواع پیچ و مهره های چپ گرد و راست گرد که در این مجموعه به عرضه می رسند به خاطر کیفیت خوبی که دارا هستند می توانند مورد صادرات نیز قرار بگیرند. در هر سازه ساده و پیچیده ای که در اطرافتان وجود دارد نگاهی بیاندازید متوجه می شوید که برای اتصال قطعات آن ها از نمونه های مختلف پیچ و مهره بهره گرفته اند. پیچ و مهره ها ابزاری با قابلیت اتصال قطعه ها و وسیله های گوناگون به هم می باشند و به خاطر آن که ویژگی های بسیار خوبی دارند انتخاب اول پیمانکاران ساختمانی و مهندسانی می باشد که در صنایع مختلف دارا فعالیت هستند.

انواع پیچ و مهره:

در سطر های بالا بیان کردیم که از پیچ و مهره ها در ساختمان سازی و صنایع گوناگون به وفور استفاده می کنند، به دلیل تنوع صنایع پیچ و مهره ها را در انواع مختلفی می سازند که متناسب با هر صنعتی این ابزار تولید می شود بدین ترتیب شاهد گستردگی ارقام متنوع پیچ و مهره هستیم، پیچ و‌ مهره های صنعتی با ساختمانی دارا تفاوت های بی شماری هستند و برخی از پیچ و مهره ها فقط قابلیت استفاده در یک صنعت مشخص که به شکل ویژه برای آن صنعت تولید شده اند را دارند.

پیچ های چپ گرد:

چنانچه جهت دندانه های پیچ به سمت چپ باشد به آن پیچ چپ گرد می گویند. این پیچ ها برای متصل نمودن لوله های که قابل اشتعال هستند مورد استفاده قرار می گیرند. ایران توانسته در ساخت این نوع از پیچ به توانمندی برسد و بهترین نوع این ابزار را روانه بازار کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.